در حال نمایش 6 نتیجه

تلویزیون دوو DLE- 55H1800NB

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • پنل باریک
 • پنل A+
 • دارای ماشین زمان
 • سه ورودی HDMI
 • دو ورودی USB

تلویزیون دوو مدل DLE-43H1800

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • پنل باریک
 • پنل A+
 • دارای ماشین زمان
 • مگاکنتراست

تلویزیون دوو DLE-43H1800B

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • پنل A+
 • مگاکنتراست
 • دارای ماشین زمان
 • سه ورودی HDMI
 • دو ورودی USB

تلویزیون دوو مدل DLE-43K4100

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • پنل باریک
 • پنل A+
 • دارای ماشین زمان
 • مگاکنتراست

تلویزیون دوو مدل DLE-43K4300

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • پنل A+
 • مگاکنتراست
 • دارای ماشین زمان
 • سه ورودی HDMI
 • دو ورودی USB

تلویزیون دوو مدل DLE-32H1800

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
 • تلویزیون LED
 • پنل A+
 • پنل IPS
 • دو ورودی HDMI
 • یک ورودی USB